Изключителна рядкост в наши дни е някой, прочел тази книга да изпадне в несъгласие с древните принципи на Енеаграмата. Чест довод сред онези, които все още отказват да приемат тази личностна система, е погрешното схващане, че тя затваря хората в рамки. Едно от предимствата на Енеаграмата обаче (аспект, който я отличава от повечето други личностни системи) е, че тя не е създадена, за да поставя лимити в личностното ни развитие, а е изпълнена с жокери към нови пътища за развитие и растеж.

В тази книга едни от водещите експерти по Енеаграма ни предоставят цялостен поглед върху потенциала ни за напредък, закодиран в системата. Авторите описват всеки от деветте типа, като насочват вниманието ни към несъзнателните тенденции на всеки от тях, изследват трите им подтипа, техните слабости, уязвимости и тъмни страни. Честнът и Паес разкриват как по-нататъшното развитие на съзнанието може да измести възможностите ни отвъд фиксираната перспектива зад всеки тип, опосредствано от интеграцията на здравословните предимства на съседните и противоположни типове, за да добавим в крайна сметка нови полезни качества към нашата същност. Това отчасти се прави и чрез събуждане на скрития ни потенциал, същевременно предпазвайки ни от грешки в случай, че нямаме изградени добри навици за самооценка и самоконтрол.

Ако в миналото сте срещали затруднение да се припознаете в някой от деветте прототипа, бих препоръчал да прочетете точно тази книга. Опрделено ще откриете себе си в един от многото, които са в обсега на радара на разширената Енеаграма. В случай, че вече имате базови познания в материята, книгата работи по-добре като справочник и наръчник за развитие. Във всички останали случаи ви препоръчвам да я прочетете до самия  край.

Автор на текста: Даниел Костов, книжарница „Хермес” - Бургас