Във времена на несигурност хората имат нужда от стабилна опора, а каква по-добра опора може да има от духовното знание, от духовното разбиране за живота и случващото се?!

 

 

 

Д-р Балтова, на 11 юли се навършват 160 години от рождението на Петър Дънов. Дни преди това излезе и книгата „Петър Дънов. За България и бъдещето на човечеството“. Кое според вас провокира този нестихващ интерес към Учителя?

Когато се зачетеш в беседи на Учителя Петър Дънов, често имаш чувството, че са казани днес, за сегашните условия. Наистина  турбулентното време, в което живеем, доста прилича на периода в началото на ХХ век: България между двете световни войни и между тях участник в Балканските войни. Беседите на Учителя от тези десетилетия засягат въпроси, които са актуални и в нашето време. Но има и нещо друго: в тях са разкрити законите на Битието и е дадена посоката, пътят, който извежда от трудностите и противоречията. Неговото слово съдържа жива сила, която е способна да трансформира тежки състояния. Много пъти, в моменти, когато ми е трудно, съм разгръщала напосоки беседа от Учителя. Освен че съм намирала отговори на въпросите си, когато съм затваряла книгата, състоянието ми е било напълно променено. Ето защо в предговора на всяка книжка, която съставям, съветвам да се намерят и четат целите беседи на Учителя, към които ни води определен цитат.  

 

Като съставител на книги с лекции и беседи на Дънов вие синтезирате дълбокото познание и мъдрост на Учителя по значими теми. Какво е мястото на „Петър Дънов. За България и бъдещето на човечеството“ в цялостната ви концепция?

Считам, че тази книга, съставена по инициатива на ИК „Хермес“, е особено необходима сега. Във времена на несигурност хората имат нужда от стабилна опора, а каква по-добра опора може да има от духовното знание, от духовното разбиране за живота и случващото се?!

 

Според Учителя българин е по-скоро титла, отколкото етническа и национална принадлежност. Каква е мисията на народа ни в представите на Петър Дънов?

В много лекции, беседи и изказвания Учителя повдига завесата над произхода и ролята на българите в еволюционния План за човечеството. Според него: „Разумните сили в Природата – Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена. Сега те помагат на България“.

Думите му не са повод за гордост, като компенсация на комплекс за непълноценност. Те са подтик да се вгледаме в пътя на българите, да осъзнаем отговорността, която лежи на плещите на българите, чийто дух е като могъщо дърво с корени, забити дълбоко в земята, и корона, достигаща до най-висшите измерения на Битието. Ние не само имаме силата да издържим изпитанията на днешния ден, но и да кредитираме с духовната си устойчивост другите народи. Учителя нарича България „духовна банка на света“. 

 

Как можем да приложим знанието, завещано ни от Петър Дънов, в ежедневието си и вярвате ли, че думите му имат силата да променят съзнанието ни?

Словото на Учителя обхваща целия спектър от знания, които могат да се дадат на човека: като се започне от най-елементарните правила на ежедневието, на които той набляга особено много, и се стигне до законите на всемира и принципите на Духа, които обуславят тези закони, както и фактите на ежедневието. Винаги се започва с прилагане, и то първо към себе си. Ако човек не прилага духовното знание на практика – в живота си, той е като магаре, натоварено със свещени книги, от които самото то няма полза. Една метафора, която използва Учителя.

 

Смятате ли, че днес повече от всякога трябва да следваме съветите на Учителя за обединение?

На всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие – и според този закон колкото повече се насажда омраза и разединение у човечеството, толкова повече се увеличава копнежът на човешката душа към единство, мир и съгласие. Словата на Учителя Петър Дънов утоляват тази жажда за мир и хармония и укрепват вярата, че те ще бъдат постигнати, защото това именно е предвидено в Божия план за човека. Той често говори за Новото човечество, за шестата раса – расата на любовта, която ще обедини всички човеци, независимо от цвета на кожата им, от всички култури. Те ще имат много по-развити способности от настоящите. Последните раздели на книжката са посветени на това бъдеще. Сега звучат като фантазия, но това ще бъде. Казват го всички големи пророци през всички векове. Нашата задача е на направим крачката, която ни е определена, за да се приближим до него.