Заповядайте на 21 март (четвъртък) от 18,00 часа

 в Регионален исторически музей – Пловдив, зала „Съединение“, пл. „Съединение“ №1

 

 

 

 

За книгата

Написах настоящата книга, без да претендирам за изчерпателност. Написах я, защото културата на Япония ме е вълнувала още от детството ми, а начинът на функциониране на нейните обществено-икономически механизми – като икономист по международни икономически отношения. И считам, че тя може да е образец за България.

В книгата направих опит да покажа и разкажа на научнопопулярен език това, което имам като лични наблюдения и разбиране за тази страна. При писането се ръководих от идеята както да предам вярно картината на съвременния начин на живот в Япония – такава, каквато я видях с очите си – макар че коректността изисква да подчертая, че аз основно видях Токио.

Днес вече има доста книги на български език от различни автори за Япония; има много хора, трениращи японски бойни спортове и практикуващи различни японски изкуства. Има много ресторанти, в които се сервира суши, правят се фестивали на японската култура. Но най-вече – има интернет и човек може директно да „надникне“ в Страната на изгряващото слънце.

Нещо повече, надявам се, че чрез тази книга читателят ще бъде провокиран да потърси своя личен икигай, тоест – причината, поради която се е родил на този свят, причината, която осмисля личното му съществуване, бит, развитие, успех, отношение към Природата и взаимоотношения с другите хора.

Пожелавам на всички, които не са били в Япония – да я посетят поне веднъж в живота си!

Аригато, Токио!

Атанас Владиков

 

За автора

 

 

Атанас Владиков е доцент по „Европейска икономика” във Факултета по икономически и социални науки /ФИСН/  на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Владее свободно английски и гръцки езици; ползва руски.

Доц. д-р А. Владиков е член на Съюз на икономистите в България (СИБ)  и има активна публицистична и експертна дейност в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране и др.; участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране.

Преводач е на български език на книгата „Прекариатът – новата опасна класа” на проф. д-р Гай Стендинг от Великобритания.