„Тъжното е, че когато нещо стане ценно, то се превръща в обект на човешката алчност.“

Сър Дейвид Атънбъро – световнопризнат естественик и пионер в научнопопулярните телевизионни програми, режисьор, писател на документални книги, прави равносметка на промените в околната среда през последния век и споделя надеждата и визията си за по-устойчиво бъдеще.

В новата си книга „Живот на нашата планета“ Атънбъро разказва за последиците от човешката дейност и вредата, която нанасяме и сме нанесли на дивата природа. Но и едновременно с това дава съвети как можем да я възстановим.

Книгата е ценен източник на информация относно дивата природа, а в нея могат да се открият множество илюстрации, препратки към сайтове и доклади за природата и цветни снимки, илюстриращи нагледно написаното.

Това е една от важните книги - една от книгите, в които е добре да се вслушаме, ако искаме да спасим нашия дом – планетата Земя. Фактите и цифрите, изложени в книгата, са доста тревожни, а някои дори плашещи. Ние сме рушителите на планетата – домът на животните и растенията, без да имаме право на това.

Трудът на Атънбъро е разделен на три части, като във всяка част авторът описва различни теми, по които да се замислим.

Част I – Разказът от първо лице за последствията от дейността на човека в природата;

„От много ранна възраст вярвах, че най-важното знание е свързано с разбирането на природните закони.“

Част II – Това, което ще се случи, ако не предприемем мерки за спасяване за дивата природа и запазване на животинския и растителния вид;

„Ние също сме се променили от вид, моделиран от природата, във вид, способен да променя другите видове, така че да отговарят на собствените му изисквания.“

Част III – Съветите на Сър Атънбъро, които могат, ако не да спрат, то поне да забавят бавното загиване на планетата и шестото масово измиране, което вече е в своя ход;

В Заключението Дейвид Атънбъро ни казва, че имаме един шанс, и ако не го използваме, може би след 100 години ще сме изчезващ вид.

Дейвид Атънбъро е на 95 г. и именно сега пише тази книга - след почти един век живот, защото сега можем да видим най-точно какво е причинила човешката дейност на дивата природа и какво можем да направим ние, за да спасим Земята.

„Да разкажа историята на живота беше най-мащабният проект, с който някога се бях захващал и който шеще да отнеме следващите три години от живота ми.“

Четенето на „Живот на нашата планета“ е истинско удоволствие, примесено с тъга, която може би няма да изчезне, ако не спрем с разрушителната си дейност и ако не се вразумим. Ако не приемем планетата Земя като живо същество, което има нужда от малко почивка, защото силите му са на краен предел.

Автор на текста: Темелина Трайкова, книжарница "Хермес" - София, Стамболийски