Мина време, откакто духовната идеология за човека и света започна да излиза наяве. Ако преди се е пазело като сакрална тайна, днес информация от всякакъв род е леснодостъпна, благодарение на автори като Майкъл Нютън. Те отредиха достатъчно място в книжарниците за литературата на тайните науки, но и отвориха възможност на  интересуващите се напълно да се посветят  в тяхната практика! 

Духовната регресия е дълъг и трудоемък процес, зависим колкото от нагласата на клиента, толкова и от възможностите на терапевта. Нютън споделя, че вътрешните задръжки на човека могат значително да повлияят на преживяването му. 

„За да бъде преживяването пълноценно, трябва още на първата среща да установите целите на клиента и да му разясните своя метод. Най-ефективните сеанси се получават, когато той е запознат предварително  с процедурата”.

Макар и чудно, но не всички хора, подложени  на духовна регресия, вярват в задгробния живот. Нютън обаче ни уверява, че вярата им не влияе на картините, които виждат, стига състоянието на хипноза да е постигнато успешно. Поради тази причина, според него, показанията на клиентите са толкова сходни. 

„За да бъдете добри терапевти, трябва да умеете да слушате. Оставете клиентът сам да изтълкува своите символи, преди да изкажете мнение”.

Но защо някой би се подложил на това? Благодарение на изписаните до момента книги от Майкъл Нютън, имаме достатъчно отговори. В голяма част от случаите клиентът търси начин да преоткрие себе си. В друга ситуация – решение на личен проблем. С каквото и да дойде той, целта на регресията му е чрез висшия си „аз“ и насоките на терапевта да се отведе сам до нужните отговори. 

С какво  може да ни помогне познанието за миналите ни животи? Дълбоките травми не се крият само в детството. Значителна част от тях  сме си взели от някой минал живот – необясним страх, фобия, или непоносимост към някого. На такива въпроси духовната регресия дава много ясни отговори, стига да ги потърсим. 

В „Живот между преражданията“ можете да намерите редица полезни съвети, разказани в дълбочина трикове и тактики за провеждане на ползотворна регресия. Това е наръчникът, от който всеки начинаещ има нужда!

Автор на текста: Пламена Иванова, книжарница Хермес - Централ