„Стремеж към смисъл“ от Виктор Франкъл е издадена за първи път през 1969г. По това време той разработва и своето психотерапевтично учение, което нарича логотерапия, а книгата си – „Стремеж към смисъл”, посветена на него, разделя на две части: „Основи на логотерапията“ и „Приложения на логотерапията“.

Логотерапевтичната концепция за човека се основава на три стълба: свобода на волята, волята за смисъл и смисъла на живота, като вниманието на тази концепция е насочено към хората, които страдат от чувство за безсмислие и празнота. Човекът - незнаещ какво да прави, слуша хората или гледа техните действия и попада в един екзистенциален вакум.

За съжаление все повече и повече хора не изпитват удоволствие от живота и често попадналите в депресия и апатия към живота прибягват и до това да отнемат живота си. За преодоляване на тези моменти и състояния Франкъл разглежда парадоксалното намерение като вид лечение.  Във всички свои преживявания човекът е мотивиран от търсенето на смисъл, а смисъл може да бъде открит даже в болката, страданието и болестта. Част от пациентите на Франкъл свързват състоянието си и с Бог - приемат го като наказание от него и по този начин по-лесно преминават през депресията си, смятайки, че си я заслужават. Признанието на вината премахва психозите, а страданието се явява като препятствие, което трябва да бъде преминато.

Интересен е и фактът, че голяма част от креативните психолози са попадали в депресивни състояния и са успявали сами да си помогнат в борбата с лошите мисли като именно по този начин – чрез личния опит, са станали по-успешни и полезни за хора със същите проблеми.

 "Нещастието на отделния човек се превръща в жертва за доброто на човечеството."

Книгата "Стремеж към смисъл" определено би била подходяща не само за професионалистите в областта, но и за хората, които ежедневно водят сами своите битки.

 

Автор на текста: Весела Великова, книжарница „Хермес“- Велико Търново