Организатор на фейсбук играта „Играй и спечели“ е Издателска къща „ХЕРМЕС“ ООД, Пловдив 4000, ул. „Богомил“ № 59; тел.: 0700 17 666; e-mail: order@hermesbooks.com.
1. Срок: Играта се провежда в периода от 20.10.2022 г. до 24.10.2022 г. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на www.ikhermes.bg.
2. Един от всички участвали и дали верен отговор ще спечели "Историите на Шекспир за деца".
3. Печелившият от играта ще бъде обявен във Facebook страницата на ИК „Хермес“ след 12.00 часа на 24 октомври (понеделник) 2022 г.
4. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.
5. Участници: В играта може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на стартиране на играта, с постоянен адрес в Република България, публикувало коментар под публикацията на играта във фейсбук страницата на ИК „Хермес“ (https://bit.ly/3rlR3Vb).
6. В играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.
7. Предоставяне на наградата: В срок до пет работни дни след изтеглянето на печелившия участник, оторизиран представител на Организатора ще се свърже с него за потвърждаване на личните данни и за да уточни получаването на наградата.
8. Участникът дава съгласието си при получаването на наградата да бъде заснет или записан, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участникът дава съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да го търсят на предоставен от него имейл за контакт по време и във връзка с ИГРАТА. 

9. Доставката на наградата се осъществява и е за сметка на Организатора.
10. При получаването на наградата печелившият трябва да докаже, че е пълнолетен, с валиден документ за самоличност. Организаторът не връчва награди на непълнолетни. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от Печелившия участник, само ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на Печелившия участник.
11. Всички награди са лични и Организаторът не носи отговорност за предоставянето им на трети лица.
12. Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.
13. Личните данни на участниците в играта ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелилия награда и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането за участие в играта се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След приключване на играта и изпращането на наградите базата данни за всички участници ще бъде изтрита.
14. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила. Новите правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адреса www.ikhermes.bg.