Организатор на фотоконкурса МОЯТА ДОМАШНА БИБЛИОТЕКА „ХЕРМЕС“ е Издателска къща „ХЕРМЕС“ ООД, Пловдив 4000, ул. „Богомил“ № 59; тел.: 0700 17 666; e-mail: order@hermesbooks.com.
1. Срок: Фотоконкурсът се провежда в периода от 15.04.2022 г. до 25.04.2022 г. във Фейсбук страницата на Издателска къща „Хермес“ - https://bit.ly/3OgtgzK . Срокът на фотоконкурса може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на www.ikhermes.bg.
2. 30 /тридесет/ от всички участвали ще спечелят ваучер за книги на Издателска къща „Хермес“ на стойност 50 /петдесет/ лв.
3. Печелившите от играта ще бъдат обявени във Facebook страницата на ИК „Хермес“ след 12.00 часа на 26 април (вторник) 2022 г.
4. Територия: Фотоконкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
5. Участници: Във фотоконкурса може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на стартиране на фотоконкурса, с постоянен адрес в Република България, публикувало коментар под публикацията на играта във фейсбук страницата на ИК „Хермес“ (https://bit.ly/3rlR3Vb).
6. Във фотоконкурса нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.
7. Предоставяне на наградата: В срок до пет работни дни след изтеглянето на печелившите участници, оторизиран представител на Организатора ще се свърже с тях за потвърждаване на личните данни и за да уточни получаването на наградата.
8. Участниците дават съгласието си при получаването на наградата да бъдат заснети или записани, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време и във връзка с ФОТОКОНКУРСА. Участниците, спечелили наградите, ще могат да използват ваучерите до 31.07.2022г. онлайн на www.ikhermes.bg.

9. Доставката на наградите се осъществява и е за сметка на Организатора.
10. При получаването на наградите печелившите трябва да докажат, че са пълнолетни, с валиден документ за самоличност. Организаторът не връчва награди на непълнолетни. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от Печелившия участник, само ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на Печелившия участник.
11. Всички награди са лични и Организаторът не носи отговорност за предоставянето им на трети лица.
12. Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.
13. Личните данни на участниците в играта ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелилия награда и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането за участие в играта се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След приключване на фотоконкурса и изпращането на наградите базата данни за всички участници ще бъде изтрита.
14. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила. Новите правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адреса www.ikhermes.bg.