КОГАТО КРАЛЯТ БЕШЕ ОЩЕ ПРИНЦ И ДРУГИ ИСТОРИИ

 

През 1998-а в България дойде принц Чарлз. Дойде по-специално в Пловдив. Целта беше да инспектира, както се казва, направеното с английски пари за приобщаването на ромите от Столипиново. Бяха хвърлени огромни средства по някакъв проект, който предвиждаше освен всичко друго, в квартала да патрулират полицаи роми. Те хем познават махалата, хем ще се ползват с доверие. И няма да бият съкварталците си – може да се предположи.
Шумно отразявано не само от българските медии – бяха дошли и няколко английски екипа, посещението включваше две пиар мероприятия. 
Едното беше посещение на циганска сватба. Всъщност сватбата бе възстановка – истинската се беше състояла няколко месеца преди това. Принцът даже се ръкува с младоженците, след това скришом избърса дланите си с бяла кърпичка. Нашият оператор хвана този момент.
Втора акция се състоя в така наречената Балабанова къща в Стария град. Къщата беше като циганската сватба – възстановка на минал строеж, но в нея миришеше на история. 
Та не знам кой – със сигурност и Нери имаше пръст в тази работа, беше измислил клопка за принца. Чарлз тръгна да разгледа горния етаж, воден от Петър Стоянов, и тъй като стълбите бяха стръмни, а журналистите – уморени, само няколко души придружиха гостите. Между тях и общинският оператор Асен Тихов, благодарение на когото имаме документ от това събитие. 
Принцът оглеждаше обстановката и кимаше одобрително глава, когато от ъгъла зазвуча пиано. Едно момиче свиреше Let It Be на „Бийтълс“. По сценарий, предположих.
Добавям няколко реда на 11 септември. От два дни Чарлз е крал. Появиха се спомени за онзи ден в Балабановата къща. Обади се и пианистката. Каза, че не е имало предварителен сценарий. Просто тя била там, защото се опитала да вземе автограф от принца. И взела. Изведнъж, спомня си тя, „Нери ме грабна“. И сяда зад пианото. 
Продължавам със спомените: Чарлз закима още по-одобрително, но нещата не свършиха дотук. Петър Стоянов запя. Чарлз не знаеше какво да прави. Чуди се, чуди се, пък от учтивост или му беше станало приятно, че в този далечен град знаят песните на „Бийтълс“, и устните му замърдаха. Чуха се и първите думи.
Престолонаследникът на империята пееше. Нещо, което не може да стане без одобрение на протокола. А може би той не беше пял публично никога досега – изключвайки God Save the Queen. 
Пеенето се чуваше на долния етаж, където репортерите и операторите вече си хапеха задниците. Бяха изпуснали сензацията.
Английските колеги нападнаха Асен, за да получат копия от касетата. Започнаха да му предлагат пари. Нери забеляза какво става и спря на секундата сделките.
След време, спомняйки си за онези събития, Асен въздъхна: „Ех, ако не беше жена ти, щях да спечеля много пари“.
Та пропяването на принца се превърна и в скандал. Има кадри как хората от протокола на двореца ходят нервно из двора на Балабановата къща, разговарят по едни огромни мобифони и ръкомахат, съобщавайки вероятно за издънката.
А че това е станало сензация на Острова, се потвърждава и от разказаното от легендарния радиоводещ Тома Спространов, който в този момент е в Англия. Той си спомня как на другия ден всички вестници излизат с първа новина от Пловдив. И заглавия от типа „Принцът пропя...“.
Английското разузнаване, изглежда, веднага разкри, че Нери е в основата на заговора. При нея дошло някакво официално лице и я предупредило, че тя повече няма да има възможност да посещава Обединеното кралство. Тоест, става персона нон грата.
В последния ден от посещението на принца вероятно същото лице се появило и с далеч по-любезна усмивка ѝ връчило портрет на Чарлз с подпис и някакво посвещение. 
Изглежда, скандалът е бил отчетен някъде като успешно пиар мероприятие.