***

Аз съм Васил Левски, мене казват Дяконът. Не съм хайдутин, както ме вие наричате, но човек като всичките ваши раи, с тая само разлика, че обичам народа си, което не е грях.


Vasil Levski Dyakonat - oblojka BEZ LAK

 

***

Смело можем да предположим, че ако на Левски на мястото беше който и да е, то неговият кураж и надеждите му щяха да се разбият още в началото на неравната борба. Човек, който захваща от а, б, против когото е всичко – такава смелост, такава вяра в бъдещето!

 

***


......български бунтовник, който е носел на гърба си цяла България, който с две неосторожни думи е можел да метне въжето на хиляди българи, от всякого се е вардил да говори за своите велики планове и тайни намерения.

 

***

И така, наш Васил бърже крачел към пълната си възраст, лицемерничел калугерски, показвал се, че храни ненавист към мирското грешно блато; но под черното расо горял силен огън.

 

***

Нему се искали приключения, бурен живот и широко поле за работа.

 

***

Но вътрешно той се решил вече, че е време да дойде до крайности, да хвърли маската на калугерското лицемерие и да обяви борба против своите глупави съвременници.

 

***

А Левски плувал геройски над безсъзнателните и заблудени свои съотечественици. Подсмивал се той над техните вярвания и понятия, смело вървял по своя начертан път, пред никого не лицемерничал, от нищо свято и заветно не се боял.

 

***

Безбройни са случаите за борбата на Левски с турските власти и предателствата. Във всяко село, във всеки град, гдето е стъпил неговият крак, днес се приказват анекдоти из живота му....


***

Хора, които от сърце и душа преследват една цел, не закъсняват да я постигнат рано или късно.


***

Василя Левски Дякона, гордостта и славата на злощастна България!...