Продължението на вечната полска класика „Знахар“ в ново луксозно издание

 

 

 

След като възвръща паметта си, професор Вилчур отново оглавява кардиологичната клиника във Варшава. Но не всички се радват на завръщането на уважавания хирург. Доктор Добранецки, който е изпълнявал функциите на Вилчур по време на отсъствието му, няма намерение да се откаже от предимствата на ръководния пост. Подтикван от алчната си млада съпруга, той изплита коварен план как да унижи и дискредитира своя учител.

Омерзен от задкулисните интриги и липсата на морал, Вилчур доброволно напуска клиниката и Варшава. Той отива там, където се е чувствал щастлив и нужен – провинциалното градче Радолишки.

 

 6 незабравими цитата от "Морал" 

 

***

„Никой човек не може да бъде абсолютно сигурен в безпогрешността на действията си.”

 

 ***

“Смятам, че ние... аз бих търсила в мъжа преди всичко богатството на душата му, че бих искала да намеря в него нещо като голяма библиотека от

преживявания, житейски опит, трагедии и възходи, нещо като музей, жив музей...”

 

***

„Ще го кажа така: искам неговата душа да е многостранен инструмент, да притежава толкова качества и звуци, колкото не бих могла да открия и опозная през целия си живот, и не мисля,

че аз съм изключение в това отношение.”

 

***

„Да говориш за чувствата си е все едно да искаш с думи да разкажеш музикално произведение. Невъзможно е! Нали?“

 

 ***

„Но човек трябва да има такава вътрешна сила и равновесие на духа, каквито
имате вие, за да бъде самодостатъчен, да не търси оправдания и обяснения, да е уверен в собствената си правота.“

 

 ***

„Ти живееш за другите, другите живеят за себе си, само аз не зная за кого и защо живея... От много години търся отговор, търся отговора на този въпрос на дъното на всяка бутилка. И не го намирам...

Очевидно не мога да попадна на точната бутилка. Но ти не се бой! Ще дойде и нейният ред... Ще я гаврътна и в последната глътка ще открия истината...