Най-важните публикации за емоционалната интелигентност, подбрани от екипа на „Харвард Бизнес Ревю“

Авторът на международни бестселъри за емоционална интелигентност и специалист по темата Даниъл Колман посочва, че тя е два пъти по-важна за успеха на лидерите от всяка друга компетенция. Статията му, озаглавена „Какво ни прави лидери“, е изведена на челна позиция в това практично четиво. От книгата ще научите още как да вземате умни решения, базирани на емпатия към околните; как да се справяте с конфликти и да направлявате емоциите в екипа си; как да отвръщате на трудностите с гъвкавост; как по-добре да разберете своите силни и слаби страни, нужди, ценности и цел.

Дори да не прочетете нищо друго за емоционалната интелигентност, обърнете внимание на тези десет статии от авторитетни специалисти, подбрани за вас от екипа на „Харвард Бизнес Ревю“.

Какво ни прави лидери?

От Даниъл Голман

Всеки, който се занимава с бизнес, е чувал истории за високо интелигентен, високообразован ръководител, повишен на ръководна длъжност, който е успял да се провали. А също са чували и истории за някого със солидни – но не и чак необикновени – интелектуални способности и технически умения, повишен на същата длъжност, който пък е успял да се издигне.
Тези разкази подкрепят широко разпространеното разбиране, че идентифицирането на индивиди, направени от „правилния материал“ за лидери, е по-скоро изкуство, отколкото наука. В крайна сметка персоналният стил на изключителния лидер е различен: някои лидери са тихи и аналитични, други държат пламенни речи от върховете на планини. Но по-важното е, че различните ситуации изискват различен вид лидерство. Повечето сливания изискват преговорите да се водят от по-чувствителен човек, докато спасяването на затъващи компании изисква някого с по-твърда ръка.
Аз обаче съм открил, че повечето ефективни лидери си приличат по един ключов начин: всички имат висока степен на това, което наричаме емоционална интелигентност. Не че коефициентът на интелигентност и техническите умения нямат значение. Имат значение, но като „праг на способностите“, т.е. като минимални изисквания за ръководни длъжности. Моето проучване, както и други скорошни изследвания, ясно показва, че емоционалната интелигентност е абсолютна необходимост на успешното лидерство. Без нея човек може да има най-доброто обучение на света, остър като бръснач аналитичен ум и безкраен поток от умни идеи, но пак няма да стане велик лидер.
През изминалата година аз и колегите ми се фокусирахме върху това как емоционалната интелигентност действа на работното място. Изучихме взаимовръзката между емоционалната интелигентност и ефективното изпълняване на задълженията, особено сред лидерите. Също наблюдавахме как емоционалната интелигентност се проявява на работното място. Как например можете да разберете, че някой има висока емоционална интелигентност, и как да я откриете в себе си? В тази книга ще проучим тези въпроси, като вземем поред всеки от компонентите на емоционалната интелигентност – самопознанието, самоконтрола, мотивацията, емпатията и социалните умения.

Не пропускайте и другото полезно четиво от серията на „Харвард Бизнес Ревю“ - „10 задължителни четива по комуникация“.